Çağımızın tercihi Online Terapi

Günümüzde artık neredeyse her alanda internet teknolojisi kullanılmaktadır; eğitim, askerlik, giyim, gıda, sağlık ve daha birçok alan. İnternet teknolojilerindeki hızlı gelişmeler, alışılagelmiş ortamlarda ve yöntemlerle uygulanan birçok sağlık hizmeti gibi psikolojik yardım hizmetlerini de büyük derecede etkileyerek, psikolojik yardım hizmetinin geleneksel ortamların dışında da verilmesine olanak sağlamıştır (Barak, 1999). Geleneksel olarak kliniklerde ve psikolojik danışma merkezlerinde uygulanmaya devam eden psikoterapi ve psikolojik danışma hizmetleri varlığını sürdürürken, 21. yy’da modern bir yöntem olarak görülen online terapi hizmeti de hızla gelişmeye devam etmektedir. Collie ve ark. (2000), gün geçtikçe internet aracılığıyla gerçekleştirilen psikolojik danışmanlık hizmetlerinin sayısının arttığını ifade etmiştir.


Bozkurt (2013) da geçmişe oranla bilgi teknolojilerinin fiyatının daha uygun düzeyde olduğunu ve yaygınlaşan kullanımı ile bilgisayar ve internet kullanımının, psikoloji alanında da yaygınlaşmasını sağladığını dile getirmektedir. Bu sebeplerle birlikte online terapi hizmeti veren uzmanların sayısı her geçen gün artış göstermektedir.


Ülkemizdeki uygulamalarda “online terapi” kavramının ön plana çıktığı görülmektedir (Bozkurt, 2013). Bu uygulamayı yapanlar genellikle psikologlar, psikolojik danışmanlar ve az sayıda psikiyatristlerdir. Uygulamanın etik kurallarının belirlenmesi amacıyla yönetmelik bazında ilk ciddi çalışma, Türk Psikologlar Derneği tarafından yapılmıştır (Türk Psikologlar Derneği, 2004). Günümüzde online terapi uygulamaları çoğunlukla internet yoluyla gerçekleştirilmektedir. Uzaktan psikolojik yardım uygulaması olarak eskiden daha çok kullanılan uzmanla mektuplaşma veya telefonla görüşme gibi yöntemler, internet kullanımının yaygınlaşması ile birlikte daha az uygulanır hale gelmiştir. İnternetten uygulanan online terapiler ise daha çok tercih edilmeye başlanmıştır (Childress, 2000). Online terapi uygulamalarında, internet üzerinden telefon ya da video konferansla görüntülü ve sesli olarak iletişime geçmeyi sağlayacak yollar vardır. Ancak internetten uygulanan yazılı yöntemler daha çok tercih edilmektedir. (Childress, 2000). Online terapi uygulamalarında danışanlar tarafından yazılı yöntemler daha çok tercih edilse de internet üzerinden telefonla ve görüntülü olarak görüşme uygulamaları da hasta ve terapistler için çeşitli avantajlar sağlayan yöntemler olarak geçerliliğini sürdürmektedir (McLaren, 1992).


Online terapi alan danışanlar, yüz yüze terapi alan danışanlarda olduğu gibi gizlilik konusunda endişe duymaktadır. Bu endişeler 2 tür terapide de uzmanların üzerinde konuştuğu konuların başında gelmektedir. Online terapilerde de yapılandırma yapılmakta, süreçten, gizlilikten, gizliliğin ihlal edilebileceği durumlardan (danışanın kendisine veyahut bir başkasına zara verme durumu…) ancak her ne sebeple olursa olsun danışanın bilgisi dışında herhangi bir adım atılmayacağı konusunda danışanlar bilgilendirmektedir. Gizliliğin, danışanın bilgisi dışında bozulması halinde ise danışanların her türlü yasal hakkının mevcut olduğu bilgisi de danışanlara verilmektedir.